Współczesny świat biznesu jest pełen wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji. Stanowisko menedżera czy kierownika nabiera więc szczególnego znaczenia. To od liderów zależy kształtowanie kultury organizacyjnej, motywowanie zespołów i pracowników, planowanie działań i osiąganie celów.

Ale jakie predyspozycje powinien posiadać manager, aby sprostać tym zadaniom? Kogo możemy nazwać “dobrym liderem”, albo jakie cechy sprawiają, że Twój pracownik nie nadaje się do pełnienia funkcji kierowniczej? O tym wszystkim dowiesz się z tego artykułu.

Kim jest dobry manager? 

Wielu zarządzających często zadaje sobie pytanie – jakie cechy charakteru kierownika zespołu sprawiają, że dobrze się z nim współpracuje? Idealny menadżer to lider, który będzie połączeniem człowieka o analitycznym podejściu z dobrymi umiejętnościami miękkimi i interpersonalnymi.

Co to dokładnie oznacza? Zależy nam na managerach, którzy oprócz “cyferek”, widzą także problemy w zespołach. Są w stanie odpowiednio zmotywować i zareagować, gdy ich członek zespołu ma zły dzień czy nie wyrobił się w terminie z przygotowaniem raportu. Dobre zarządzanie zespołem to sztuka, która wymaga nie tylko umiejętności organizacyjnych, ale także empatii.

Oczywiście bez analitycznego zacięcia, zagłębienia się w wyniki firmy i odpowiedniego podejścia biznesowego, empatyczny menadżer nie zda egzaminu z kierowania zespołem. Taka osoba często popełnia te same błędy, nie potrafi wyciągnąć konsekwencji z nieodpowiedniego postępowania ludzi w firmie, co w konsekwencji wiąże się z tym, że również trudniej mu zwolnić pracownika, który nie pasuje do organizacji lub nie potrafi zmienić swojego zachowania.

Najważniejsze cechy dobrego managera 

Strategiczne podejście lidera do biznesu jest kluczowe w odniesieniu do zarządzania zasobami. Oczywiście, wiele zadań menedżerskich dotyczy działań operacyjnych, ale szerokie spojrzenie na organizację, działanie zgodnie z ustaloną strategią i rozwijanie jej z innymi zarządzającymi, są nieodłącznymi elementami jego pracy i rozwoju firmy. Łączy się to także z byciem “łącznikiem” i odpowiednim filtrowaniem informacji między zespołem specjalistów a zarządem. 

Dobry manager wie również jak udzielić konstruktywnego feedbacku swoim pracownikom i odznacza się asertywnością. Potrafi skutecznie oddzielić dobre pomysły od tych wymagających poprawy, przy czym jest profesjonalny i nie kieruje się emocjami w ich ocenie. Rozwinięta inteligencja emocjonalna jest kluczowa na takich stanowiskach, ponieważ to ona umożliwia managerowi zrozumienie intencji i motywacji pracowników. 

Istotną kwestią jest także umiejętność przyznawania się do błędów, a także wyciąganie trafnych wniosków i nauka na przyszłość. To cecha, która buduje autorytet zarządzającego, a także zaufanie zespołu. Pracownicy obserwując swojego lidera bardzo często zachowują się, jak on – “chłoną” wzorce i kierują się takim podejściem w swojej codziennej pracy. To bardzo ważne, aby lider dawał swoim współpracownikom przykład, że każde niepowodzenie może być lekcją na przyszłość.

Inspirowanie i skuteczne motywowanie swojego teamu to także kluczowe cechy, ważne w pracy każdego managera. Wiąże się to też często z umiejętnością przepracowania trudnych sytuacji i pokazaniem pracownikom, że niepowodzenia się zdarzają, ale nigdy nie powinny stanowić problemu. Swoją postawą kierownik musi dawać przykład na to, aby zespół chciał współpracować, wymieniać się pomysłami i pomagać innym. Technik motywacyjnych jest wiele, natomiast to manager powinien trafnie dobierać je do członków zespołu.

Bycie skutecznym managerem to niekończący się balans i umiejętność zachowania równowagi między umiejętnościami technicznymi, kompetencjami miękkimi, a zdolnością do strategicznego myślenia. Wymaga to od lidera, nieustannego rozwoju, samodoskonalenia i zdolności do dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Każdy manager jest inny, ale kluczem jest poznanie siebie (szczególnie w kryzysowych sytuacjach), odporność na stres i dostosowanie swoich umiejętności do potrzeb zespołu, by z jak największą efektywnością stawiać czoła wszelkim wyzwaniom.

Co sprawia, że pracownik nie nadaje się do bycia managerem? Jakie błędy są dyskwalifikujące, a jakie warte pracy nad sobą?

W dzisiejszym świecie awans na stanowisko menedżerskie to ogromne wyzwanie dla specjalistów na ich drodze zawodowej. Trzeba przyznać, że nie każdy pracownik nadaje się do bycia menadżerem, a rynek pracy bardzo szybko to weryfikuje.   

Głównym powodem, który dyskwalifikuje pracownika, jest niezdolność do przyznawania się do błędów. Warte podkreślenia jest to, że przyszły menedżer musi być gotowy na natychmiastowy (czasem niewygodny) feedback i szybkie wprowadzanie zmian w działaniu swoim czy zespołu. Brak umiejętności przyznawania się do błędów jest równoznaczny z brakiem gotowości do przyjęcia feedbacku. W kontekście menadżerskim, gdzie czas jest kluczowy, taka postawa jest nieakceptowalna.

Duża ambicja i pracowitość są pozytywne, ale już zbyt wysokie ego może prowadzić do trudności w przyjmowaniu feedbacku oraz utrudniać współpracę z zespołem. Empatia jest kluczowa dla menadżera, a jej brak może skutkować także brakiem zrozumienia sytuacji oraz utrudniać rozwiązanie problemów.

Transparentność i uczciwość to również ważne cechy menadżera. Problemy komunikacyjne oraz skłonność do plotkowania czy podważania autorytetu innych pracowników są poważnymi błędami, które niestety ciężko wyeliminować. Menadżer powinien być liderem zespołu, który trzyma się zasad – niezależnie od sytuacji. Jasne wyrażanie swoich oczekiwań i bezpośrednia (ale profesjonalna) komunikacja są kluczowe, aby uniknąć sytuacji, które mogą podważyć jego autorytet. Dlatego też, w wielu przypadkach awans szeregowego pracownika na menedżera zespołu może być nieudany, szczególnie jeśli do tej pory był on “duszą zespołu”, osobą, która ponad wszystko ceni sobie relacje koleżeńskie w pracy.

Kolejnym aspektem jest umiejętność zarządzania złożonymi projektami. Menadżer musi być w stanie efektywnie zarządzać wieloma rozbudowanymi zadaniami, wyznaczać odpowiednie cele, koordynować zespoły i dostosowywać się do zmieniających się sytuacji. Brak tej umiejętności może skutkować niepowodzeniem na stanowisku menadżerskim. Oczywiście umiejętnego zarządzania projektami można się nauczyć, jednakże jest to dłuższy proces, który wymaga od pracownika zaangażowania i determinacji. Wiąże się to też bezpośrednio z poświęceniem czasu i wielu innych zasobów na samodoskonalenie się – na co powinno się być po prostu gotowym.

Aspirujący na stanowisko kierownicze pracownik powinien po prostu lubić swoją pracę, angażować się w nią – niekoniecznie tylko z myślą o spełnieniu wszystkich warunków umowy zawartej z pracodawcą. Co ważne, pasja i zaangażowanie w swoje obowiązki i budowanie pozytywnej kultury w organizacji jest bardzo mocno doceniane, ale czy jest to kwestia do nauki i wypracowania? Częściej jest to po prostu związane z naturalnym zachowaniem i podejściem pracownika do firmy czy jego obowiązków.

W digitalk i Suasio doceniamy podejście managera, który myśli o tym, co może zrobić, aby przyczynić się do dalszego rozwoju zespołu. Dotyczy to budowania zaufania, dobrej atmosfery pracy, ale także i motywowania innych do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Unikanie odpowiedzialności (dotyczy to zwłaszcza sytuacji kryzysowych) jest cechą, która dyskwalifikuje potencjalnego pracownika na awans menedżerski. Lider powinien być uczciwy i świadomy powagi swojej roli, jaką pełni w rozwoju firmy, tak więc branie odpowiedzialności za siebie i swój zespół jest wpisane w obowiązki każdego z zarządzających. Pracownicy muszą także czuć pewność, że ich przełożony ma doświadczenie w wielu sytuacjach i nic nie jest w stanie wytrącić go z równowagi. Dlatego też, jeśli specjalista unika podejmowania decyzji, czy niechętny jest do rozwiązywania problemów większego kalibru, często zrzucając odpowiedzialność na innych członków zespołu, nie jest on najlepszym kandydatem na menedżera.

Z powyższym wiąże się także zdolność do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki, adaptowanie do nowych zadań i planów – w dłuższym i krótszym terminie. Pracownik, który chciałby awansować na pozycję lidera i być skutecznym przywódcą, musi być proaktywny i otwarty na zmiany, powinien wychodzić z inicjatywą, generować nowe pomysły i być inspiracją takiego podejścia dla innych członków zespołu.  

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem, który może stanowić o dyskwalifikacji pracownika z awansu na lidera, jest niechęć do samorozwoju. Wzorowy menedżer powinien dążyć do ciągłego zaspokajania swojej wiedzy, poszukiwać różnych źródeł, które pomogą mu w dalszej pracy. Jest ich wiele (szkolenia, książki, podcasty, mentoring czy inne formy nauki i rozwoju swoich kompetencji) i tylko do decyzji lidera należy, które są dla niego najskuteczniejsze. Warto znaleźć sobie także osobę, która będzie swoistym “wzorem menedżera”, aby korzystać z jej doświadczenia, lat nauki i przygotowania do tejże roli. Bez nastawienia na ciągłą naukę, pracownik nie będzie w stanie sprostać wymaganiom i nadążać za intensywnie zmieniającym się otoczeniem. 

Jak się przygotować do roli managera? Jaką ścieżkę powinno się przejść i co trzeba zrobić, żeby być skutecznym menedżerem?

Awans specjalisty – seniora w swojej dziedzinie – na stanowisko menadżerskie niekiedy jest sporym wyzwaniem. Przez podjęciem decyzji o objęciu tak odpowiedzialnej roli, warto zadać sobie kilka kluczowych pytań:

  • czy pracownik jest gotowy na to, aby pracować samodzielnie, radzić sobie z presją i wieloma zadaniami, z którymi do tej pory nie miał styczności?
  • czy osoba na tym stanowisku będzie potrafiła konfrontować się z ludźmi i trudnymi sytuacjami? Jak radzi sobie z konfliktami w zespole i czy prowadzi szczerą i otwartą komunikację? Jeśli nie, czy będzie w stanie się tego nauczyć?
  • ma chęć do samodoskonalenia i rozwoju swoich kompetencji (już nie tylko specjalistycznych, a ogólnomenadżerskich)? Potrafi sam zdobywać wiedzę i pracować nad własnymi słabościami?
  • czy potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem? Czy będzie umiał zarządzić także czasem innych i skutecznie delegować zadania swoim podwładnym?
  • czy jest gotowy ponieść odpowiedzialność nie tylko za własne wyniki, ale także całego zespołu czy niekiedy – firmy?
  • czy rozumie dynamikę zespołu i fazy jego rozwoju? Jest gotowy, aby uczyć się i budować efektywny dział, a także motywować innych do rozwoju?
  • jak radzi sobie z powtarzalnymi zadaniami i zarządzaniem codziennymi obowiązkami?

Jak zostać menedżerem? 

Przygotowanie do roli menadżera wymaga zdobycia wiedzy z wielu obszarów – psychologii, skutecznego zarządzania zespołem, umiejętności interpersonalnych czy tych dotyczących samorozwoju. Aby posiąść potrzebną wiedzę, warto korzystać z różnorodnych źródeł, takich jak książki, podcasty, szkolenia, mentoring, czy doświadczenia praktyczne. Kluczowe jest także nieustające wzmacnianie swoich mocnych stron i praca nad obszarami, które wymagają poprawy.

Aby przygotować się do roli lidera, warto skoncentrować się na tym, aby już jako specjalista budować swój autorytet, pokazywać innym swój rozwój, przyznawać się do błędów, prowadzić transparentną komunikację i zachęcać zespół do podobnych postaw.

Ogromnym plusem będzie angażowanie się w wiele projektów, które wykraczają poza zakres obowiązków danego specjalisty. Taką postawą można dać do zrozumienia o swojej gotowości i otwartości na zmiany. Będzie to też idealna okazja, by ćwiczyć pracę nad wieloma projektami jednocześnie, co automatycznie przełoży się na cenne doświadczenie.

Podsumowanie – Jak być dobrym menedżerem? 

Ważne jest, aby zrozumieć, że praca menedżerska, choć ekscytująca i kreatywna, może być niekiedy monotonna. Liderzy mają tygodniowo do przygotowania lub sprawdzenia wiele raportów czy tabel, muszą analizować wyniki, które często wiążą się z godzinami spędzonymi w Excelu. Są to kluczowe, lecz powtarzalne zadania dla dobrego funkcjonowania organizacji, o których nie można zapominać.

Ostatecznie, bycie doskonałym menedżerem wymaga ciągłego samodoskonalenia, otwartości na zmiany i empatii w relacjach z ludźmi. Wyzwania biznesowe są często nieprzewidywalne, więc umiejętność dostosowania się do nich jest kluczowa dla sukcesu menedżera. Zostanie dobrym menedżerem to ciągły proces, który obejmuje różnorodne umiejętności i postawy. Skuteczny menedżer musi umieć zbalansować aspekty danych i ludzkich odczuć, podejmować decyzje oparte na faktach, ale jednocześnie szanować potrzeby zespołu. Menedżer doskonały inspiruje zespół poprzez własny przykład, będąc transparentnym, uczciwym i gotowym do osobistego rozwoju.

Ważne jest także utrzymanie równowagi między celami firmy a indywidualnymi potrzebami pracowników, natomiast elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zmian są kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym. Ostatecznie, doskonały menedżer to nie tylko lider projektów, ale również m.in. mentor, inspirujący i rozwijający członków zespołu.