Od hobby po godzinach do zapełnionego grafiku na ponad 2 miesiące do przodu