Większa efektywność, mniej roboczogodzin – wdrożenie narzędzi AI w firmie Azan

Rewolucja AI dzieje się na naszych oczach. Prawie każdy pracownik jest w stanie realizować więcej zadań niższym nakładem godzin i/lub wysiłku. 

Nie wystarczy jednak tylko poszukać narzędzi rozwiązujących najbardziej typowe problemy i próbować punktowo rozwiązywać pojedyncze sprawy. Dobre wdrożenie AI w organizacji to proces i wymaga projektowego podejścia.

O kliencie

Pełną świadomością tego faktu wykazała się firma Azan, która kilka miesięcy temu zgłosiła się do nas z zapytaniem o pomoc we wdrożeniu AI w swojej organizacji.

Mając na swoim koncie podobne wdrożenia – w tym również dla siebie – podjęliśmy wyzwanie.

Też potrzebujesz naszego wsparcia?
Zdjęcie

Początki projektu

Pierwszym krokiem była diagnoza obecnego stanu wiedzy w organizacji. Jak się okazało, część pracowników samodzielnie dokształcała się już w zakresie rozwiązań AI i próbowała wdrażać pojedyncze rozwiązania na własną rękę. Był to potencjał, który mogliśmy wykorzystać do dalszych planów edukacyjnych zespołu.

Po diagnozie przyszła pora na zbadanie celów. Podczas serii rozmów oceniliśmy, jakie procesy zespołu marketingu mogą zostać udoskonalone poprzez wprowadzenie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.

W toku rozmów okazało się, że zapotrzebowanie na implementację AI jest szersze i dotyka nie tylko obszaru marketingu, ale również na przykład działu analiz czy prognostyk finansowych. Reprezentanci tych działów zostali dołączeni do projektu.

Wdrożenie

Punktem kulminacyjnym projektu były dwudniowe warsztaty, w trakcie których zespół poznał działanie kilku wyselekcjonowanych narzędzi AI oraz opracował procedury korzystania z nich na użytek najczęstszych zadań realizowanych w poszczególnych zespołach.

Tym sposobem pomogliśmy wdrożyć udoskonalenia w zakresie tworzenia treści, pisania i udoskonalania artykułów i opisów sprzedażowych (w tym na stronie internetowej), opracowywania i tworzenia materiałów wideo oraz graficznych. Osobnym blokiem były również wdrożenia w zakresie organizacji pracy i przeprowadzania analiz.

 

Podsumowanie

To nie pierwsza warsztatowo-konsultacyjna współpraca z firmą Azan, w trakcie której mieliśmy okazję podzielić się swoją wiedzą i przekuć ją w codzienną praktykę. Dziękujemy za zaufanie!